รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรดไหลย้อนตอนตั้งครรภ์..
รักษาได้ ปลอดภัยด้วย

เพราะคุณแม่กว่า 50% มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนตอนตั้งครรภ์
ลองมาฟังคุณหมอสูตินรีแพทย์ เล่าถึงอาการและวิธีรักษา ไม่ยากเลยค่ะ

ปัญหาร้อนอก
ของคุณแม่
ตั้งครรภ์
EP1.

ปัญหาร้อนอก
ของคุณแม่
ตั้งครรภ์
EP2.

ปัญหาร้อนอก
ของคุณแม่
ตั้งครรภ์
EP3.

โรคกรดไหลย้อน
ขณะตั้งครรภ์

โรคกรดไหลย้อนในคนท้อง มีการเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์โมนต่างๆ หลายชนิด เช่น โปรเจสติน (Progestin) ส่งพลให้การทํางานของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ทํางานได้ช้าลง จึงมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้สูงขึ้น ประกอบกับ ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ มดลูกที่ใหญ่ขึ้น ยังเบียดบัง พื้นที่ของกระเพาะอาหารทําให้ความจุของกระเพาะอาหารน้อยลง โอกาสการเกิดภาวะกรดไหลย้อนจึงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นเสริมอีกด้วย

มารู้จัก กรดไหลย้อน

(GERD: Gastro-Esophageal Reflux Disease)

คือ ภาวะที่มีกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร อาจทําให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบ หรือเป็นแผล เกิดจากหูรูดหลอดอาหารเกิดการหย่อนตัว หรือเปิดบ่อยกว่าปกติ ทําให้กรดไหลย้อนกลับ ขึ้นไปทําอันตรายต่อเยื่อบุหลอดอาหารได้