• แก้ท้องผูก 
  • ออกฤทธ์ภายใน 8-12 ชม
  • จำหน่าย 60 เม็ด ใน 1 เม็ดมีปริมาณ Sennoside B 7.5 mg

 

คำเตือน ห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือยาลดน้ำหนัก อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ฆท. 413/2559