การปรับเปลี่ยนนิสัย
และพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน

 • ควรงดการสูบบุหรี่และอย่าให้เครียดเพราะทําให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้น และโดยเฉพาะคุณแม่ท้อง บุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงกับลูกในครรภ์อย่างที่ทราบกัน
  ควรงดการสูบบุหรี่และอย่าให้เครียดเพราะทําให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้น และโดยเฉพาะคุณแม่ท้อง บุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงกับลูกในครรภ์อย่างที่ทราบกัน
 • หลีกเลี่ยงการนอนหลังอาหารทันที ควรรออย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและงดการทานอาหารมื้อดึก
  หลีกเลี่ยงการนอนหลังอาหารทันที ควรรออย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและงดการทานอาหารมื้อดึก
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอด อาหารมัน ย่อยยาก และมีไขมันสูง
  หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอด อาหารมัน ย่อยยาก และมีไขมันสูง
 • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัดรวมถึงชา กาแฟ ช็อคโกแลต น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัดรวมถึงชา กาแฟ ช็อคโกแลต น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • รับประทานมื้อเล็กๆ 5-6 มื้อ แทนการกินมื้อใหญ่ 2-3 มื้อ และทานให้พอดีในแต่ละมื้อ ไม่ทานจนอิ่มแน่นเกินไป
  รับประทานมื้อเล็กๆ 5-6 มื้อ แทนการกินมื้อใหญ่ 2-3 มื้อ และทานให้พอดีในแต่ละมื้อ ไม่ทานจนอิ่มแน่นเกินไป
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ไม่รัดบริเวณเอวจนแน่นเกินไป
  สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ไม่รัดบริเวณเอวจนแน่นเกินไป
 • ควรหนุนหัวเตียงให้สูงจากพื้น 6-10 นิ้ว(ใช้วัสดุรองขาเตียง อย่ายกศีรษะสูงโดยใช้หมอนรองศีรษะ เพราะจะทําให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น)
  ควรหนุนหัวเตียงให้สูงจากพื้น 6-10 นิ้ว(ใช้วัสดุรองขาเตียง อย่ายกศีรษะสูงโดยใช้หมอนรองศีรษะ เพราะจะทําให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น)