9 วิธีห่างไกล
กรดไหลย้อน

01

งดสูบบุหรี่

02

ลดน้ำหนักส่วนเกิน

03

หลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย

ที่มีการก้ม หรือโค้งตัวไปด้านหน้า

04

ที่มีการก้ม หรือโค้งตัวไปด้านหน้า

กาแฟ ชา และน้ำอัดลม

05

กินบ่อยโดยแบ่งเป็น มื้อเล็กๆ

แทนมื้อใหญ่

06

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

07

นอนหัวสูง โดยหนุนหัวเตียง

ให้สูงขึ้น ประมาณ 6 นิ้ว

08

หลีกเลี่ยงการนอนทันที

หลังรับประทานอาหาร ควรเว้นระยะ 3-4 ชั่วโมง

09

หลีกเลี่ยงอาหารทอด

อาหารมัน ช็อคโกแลต กระเทียบ พืชตระกูลหอม เช่น หอมใหญ่ ต้นหอม