มาทำความรู้จักกับกรดไหลย้อนกันเถอะ

ภาวะที่มีกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารอาจทําให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบ หรือเป็นแผล เกิดจากหูรูดหลอดอาหารเกิดการหย่อนตัว หรือเปิดบ่อยกว่าปกติ ทําให้กรดไหลย้อนกลับ ขึ้นไปทําอันตรายต่อเยื่อบุหลอดอาหารได้

อยากรู้ไหม ?

ว่าคุณอยู่
ในกลุ่มเสี่ยง
เป็นโรคกรดไหลย้อน
หรือเปล่า?

  • ช่วงตั้งครรภ์

  • ผู้ที่สูบบุหรี่กับ
    ดื่มแอลกอฮอล์

  • ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

  • การกินอาการ
    และการกินทันที

5 อาการที่ พบบ่อย...
ของโรค กรดไหลย้อน

อาการแสบร้อน บริเวณยอดอก หรือลิ้นปี

01

รู้สึกเปรี้ยว หรือรับรสขม ในปาก และลําคอ

02

อาจมีอาการ คลื่นไส้เรอบ่อย

03

มีความรู้สึกแน่น ในช่องคอ รู้สึก กลืนน้ำลาย ลําบาก

04

เสียงแหบ ไอ หายใจ ไม่ออก สําลักน้ำลาย หรือน้ำย่อยในเวลา กลางคืนขณะหลับ

05